Strane

Akcije

Od ukupno 74 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 Headshot 1 44 59%
2 Kill Assist 1 20 27%
3 Double Kill (2 kills) 1 6 8%
4 Triple Kill (3 kills) 2 2 3%
5 Rampage (5 kills) 4 1 1%
6 Domination (4 kills) 3 1 1%